Podręcznik elektroniczny ge jbp79wb

Haier HCR27B jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia pełne wsparcie techniczne. Wszystkie szczegóły instalacji i konserwacji zostały zawarte w podręczniku Haier HCR27B. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, obsługi i konserwacji urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym bezpiecznego użytkowania przycisków i przycisków. Podręcznik jest bardzo przydatny dla osób, które chcą zainstalować i utrzymać Haier HCR27B.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik elektroniczny ge jbp79wb

Tutaj możesz znaleźć, aby otworzyć i pobrać Instrukcja Obsługi po polsku Cisco EPC3925 Routery PDF z 106 oficjalnymi stronami

Instrukcja Obsługi Po Polsku

Instrukcja Obsługi Cisco EPC3925 Routery po polsku Manual PDF

Otwórz | Pobierz PDF Instrukcja

Instrukcja Obsługi Cisco EPC3925 Routery po polsku Manual PDF

Specyfikacje

 • Produkt Routery
 • Marka Cisco
 • Model EPC3925
 • Liczba stron 106
 • Język Polsku
 • Otwórz | Pobierz PDF

Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

 • Najświeższej wersji oprogramowania
 • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
 • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
 • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
 • Pliku ring-list
 • Pliku dial-plan

Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

 • dhcp option #1 (maska podsieci)
 • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
 • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
 • dhcp option #15 (nazwa domeny)
 • dhcp option #50 (adres IP)
 • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
 • Proces instalacji telefonu IP Cisco

  1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

  2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

  3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

  4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

 • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
 • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
 • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
 • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
 • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
 • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
 • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
 • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

  Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

  Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

  Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

  nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

  W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

 • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
 • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
 • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

# SIP Default Configuration File

# Image Version

image_version: P0S3-08-3-00

# Proxy Server

 • proxy1_address:: sip. com
 • proxy1_address:: pbx. com
 • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

  # Proxy Server Port (default - 5060)

  proxy1_port: 5060

  proxy2_port: 5060

  proxy3_port: 5060

  proxy4_port: 5060

  proxy5_port: 5060

  proxy6_port: 5060

  # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

  proxy_register: 1

  # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

  timer_register_expires: 3600

  # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

  preferred_codec: g711ulaw

  # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

  tos_media: 5

  # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

  dtmf_inband: 1

  # Out of band DTMF Settings

  #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

  dtmf_outofband: avt

  # DTMF dB Level Settings

  #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

  dtmf_db_level: 3

  # SIP Timers

  timer_t1: 500; Default 500 msec

  timer_t2: 4000; Default 4 sec

  sip_retx: 10; Default 10

  sip_invite_retx: 6; Default 6

  timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

  dial_template: dialplan

  # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

  tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

  # Time Server

  #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

  sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

  sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

  time_zone: EST; Time Zone Phone is in

  dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

  dst_start_month: April; Month in which DST starts

  dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

  dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

  dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

  dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

  dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

  dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

  dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

  dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

  dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

  dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

  time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

  # Do Not Disturb Control

  #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

  dnd_control: 0;

  # Caller ID Blocking

  #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

  callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

  # Anonymous Call Blocking

  anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

  # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

  dtmf_avt_payload: 101; Default 101

  # Sync value of the phone used for remote reset

  sync: 1; Default 1

  ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

  # Backup Proxy Support

  proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

  proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

  # Emergency Proxy Support

  proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

  proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

  # Configurable VAD option

  enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

  ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

  # NAT/Firewall Traversal

  nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

  voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

  start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

  end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

  nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  # Outbound Proxy Support

  outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

  outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

  ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

  # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

  cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

  # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

  semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

  # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

  telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

  ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

  # XML URLs

  services_url: ""; URL for external Phone Services

  directory_url: ""; URL for external Directory location

  logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

  # HTTP Proxy Support

  http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

  http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

  # Dynamic DNS/TFTP Support

  dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

  dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

  dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

  # Remote Party ID

  remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

  Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

  W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

  # SIP Configuration Generic File

  # Line 1 appearance

 • line1_name: 111111
 • line1_name: 1234-100
 • # Line 1 Registration Authentication

 • line1_authname: 111111
 • line1_authname: 1234-100
 • # Line 1 Registration Password

  # Line 2 appearance

  line2_name: football

  # Line 2 Registration Authentication

  line2_authname: "UNPROVISIONED"

  # Line 2 Registration Password

  line2_password: "UNPROVISIONED"

  ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

  # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

  phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

  # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line1_displayname: "User ID"

  # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

  line2_displayname: ""

  ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

  # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

  phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

  # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

  phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

  # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

  user_info: none

  Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

  Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

  time_zone: BT

  dst_offset: 01/00

  dst_start_month: April

  dst_start_day: 1

  dst_start_time: 02/00

  dst_stop_month: October

  dst_stop_day: 1

  dst_stop_time: 02/00

  dst_stop_autoadjust: 1

  DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Podręcznik elektroniczny ge jbp79wb

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik elektroniczny ge jbp79wb

  1. Podręcznik recenzenta Emerson Hasx2e Im Hs

  2. Broszura informacyjna Canon Uc 8 Hi

  3. Podręcznik szybkiej konfiguracji Brother Mfc 3220c Color Inkjet All In One

  4. Dokumentacja podstawowa Frigidaire Fgc30c3awc

  5. Szybkie uruchomienie Haier Hcm050eb

  6. Podręcznik instalacji i aktualizacji Epson Eb W16

  7. Doświadczenie użytkownika 3com Wl 548

  8. Biuletyn Serwisowy Beko 8911583200

  9. Książka z przepisami Aeg S73200cns0

  10. Informacje i przepisy Beko Wmb 50811 F

  11. Montaż podzespołów Honeywell Hdz30ax

  12. Instrukcje operacyjne Brother Fax 625

  13. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Cisco Ie 5000 16s12p

  14. Podręcznik instalacji użytkownika Brother Intellifax 650m

  15. Podręcznik zastępczy Dell Precision 7820 Tower

  16. Podręcznik konfiguracji Quick Start Beko Dis15x10

  17. Instrukcja instalacji i programowania Bosch Duh36252u

  18. Instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji Aeg Oko Arctis 1242iu

  19. Instrukcja obsługi urządzeń Craftsman 917 256890

  20. Biuletyn Inżynierii Stosowanej Asus Mx279h

  21. Zasady bezpieczeństwa Aeg L 60260 Tl 1

  22. Instrukcja ładowania Canon Gp E1

  23. Konserwacja i czyszczenie Craftsman 580 76201

  24. Środki ostrożności dotyczące stosowania Ge Je690t

  25. Podręcznik użytkownika i konfiguracji Canon Cn E35mm T1 5 Fp X

  26. Zestaw instrukcji Aeg Lavatherm 59840

  27. Obsługa skanera sieciowego Dell Dimension 5150

  28. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Aeg 5608 D

  29. Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Asus Ncch Dle

  30. Dokumentacja i instrukcje Bosch 0 607 951 306

  31. Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi Le55ec06au

  32. Instrukcja ponownego montażu Black And Decker Hfvb320j

  33. Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Electrolux Ew 622 K

  34. Podręcznik instruktażowy D Link Dhp 200

  35. Instrukcja instalacji i aktualizacji 3com Wl 464

  36. Podręcznik serwisowy sprzętu komputerowego Epson Eb L1070w

  37. Książeczka z przepisami i instrukcjami Frigidaire Dgcd2444sa2a

  38. Lista części dla właścicieli Fujitsu Lifebook A6025

  39. Plan instalacji CAndt Solution Rco 6011e 4l

  40. Dodatkowa instrukcja serwisowa Haier Hwm65 113s

  41. Podręcznik właściciela i operatora Haier Huf205pb

  42. Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Dell Equallogic Ps6100e

  43. Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Fujitsu 4530c Fi Document Scanner

  44. Szybki start i informacje Hitachi Uz557000

  45. Podręcznik bezpieczeństwa Cadel Idron 22 H2o

  46. Instrukcja dopasowania i montażu Haier 1u60is2erbs

  47. Podręcznik szybkiego startu Ge Gdt226 Series

  48. Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Bosch Gsb Professional 18 2 Li Plus

  49. Odniesienie do użytkownika Frigidaire Fges3045kw 30 Electric Slide In Range Gallery Mono Group

  50. Instalacja oprogramowania sprzętowego 3m 5009059

  51. Naprawa Manua Craftsman 358 381600

  52. Broszura produktowa Canon Ef 500mm 1 4 0l Is Ultrasonic

  53. Instrukcja instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów Bosch Hbg633b 1

  54. Instrukcja obsługi i stylizacji Cadet Clt 542h

  55. Podręcznik konfiguracji i użytkowania Dell Inspiron 1525 Pp29l

  56. Podręcznik programowania i instalacji Hitachi C32wd2tn2

  57. Instrukcja serwisowania Hitachi Cj 14dl

  58. Podręcznik szybkiego startu i instalacji Electrolux Euc2900

  59. Instalacja, działanie i obsługa Cisco Hwic 3g Hspa

  60. Podręcznik szybkiego startu Bosch Wty88898sn

  61. Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Aeg S53420cnw2

  62. Podręcznik do instalacji Electrolux Cop825x

  63. Konfiguracja systemu Haier Hw60 1001

  64. Zacznij tutaj Podręcznik Brother Mfc 250c Color Inkjet All In One

  65. Instrukcja obsługi zestawu Aeg Ko Lamavat 76730

  66. Ustawienie Electrolux Efc 9510

  67. Instrukcja nawigacji Aeg Scb6181vls

  68. Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Cisco Dmc350

  69. Środki ostrożności przy postępowaniu Bosch Hbl54

  70. Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia Emerson Cf766vs00

  71. Działanie i instalacja Aeg Turnamat Sl

  72. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Calculated Industries 6260

  73. Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Hitachi Ed D10n

  74. Specyfikacja techniczna Hitachi D 10vst L

  75. Podręcznik instalacji systemu operacyjnego Frigidaire Ffhi2131

  76. Informacje o usługach Calibre Fitness Power Tower Cs Pt

  77. Podręcznik interfejsu użytkownika i podręcznik programisty Emerson Maui Bay Acf2000orb02

  78. Zaawansowany podręcznik użytkownika Black And Decker Gt23

  79. Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi Cairox Aoyg Kqta

  80. Podręcznik konfiguracji Quick Start Bosch Shs5av5xuc Series

  81. Instrukcja montażu i instrukcja Epson Workforce 520

  82. Podręcznik informacyjny właściciela Electrolux Ebl4cn

  83. Instrukcje przed dostawą Ge Gdwt708v

  84. Instrukcja łatwej konfiguracji Epson Eb L1050u

  85. Profesjonalna instrukcja montażu Emerson Cf710pb01

  86. Instrukcja i gwarancja Honeywell Honeywell 34 Ct3400

  87. Podręcznik wsparcia serwisowego Haier Ad522amera

  88. Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Fujitsu Lifebook Mh380

  89. Przeglądy i instrukcje instalacji Emerson Fisher Control Disk Nps 16 Cl300

  90. Instrukcja szybkiego startu C Crane D483

  91. Podręcznik wyposażenia dodatkowego Electrolux Efs 533

  92. Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Aeg Gd5660b

  93. Instrukcja dopasowania i montażu 3nstar Ltt204

  94. Regulacja ręczna Frigidaire Fbd2400k W

  95. Instrukcja instalacji i testowania Aeg Ws 1200 125

  96. Arkusz naprawczy Emerson Copeland

  97. Zarys produktu Ge Gtw755

  98. Uwaga dotycząca konfiguracji Bosch Acs 553

  99. Instrukcja obsługi i instrukcja serwisowa Black And Decker Bcsc115

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik elektroniczny ge jbp79wb