Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Canon Console Image Control And Storage Software V1 1

Canon Console Image Control and Storage Software V1.1 oferuje wiele różnych opcji dla użytkownika, dlatego ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Użytkownicy muszą przestrzegać przepisów dotyczących bezpiecznego dostępu, przechowywania i używania urządzenia. Instrukcja obsługi Canon Console Image Control and Storage Software V1.1 zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego działania oprogramowania, w tym informacje o zasadach zarządzania danymi, zabezpieczeniach, szczegółowych informacjach o oprogramowaniu i szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i edycji zdjęć. Użytkownik powinien również przeczytać instrukcje bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że wszystkie działania będą wykonywane w bezpieczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Canon Console Image Control And Storage Software V1 1

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Zobacz poniższy poradnik dla Canon CONSOLE Image Control & Storage Software v1. 1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  MANUALSCAT | PL

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytanie dotyczące Canon CONSOLE Image Control & Storage Software v1. 1, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Canon CONSOLE Image Control & Storage Software v1. Upewnij się, że opisujesz trudności z Canon CONSOLE Image Control & Storage Software v1. 1 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

  Zadaj pytanie o Canon CONSOLE Image Control & Storage Software v1. 1

  Marka:
  Canon
  Produkt:
  Kamery
  Model/nazwa:
  CONSOLE Image Control & Storage Software v1. 1
  Typ pliku:
  PDF
  Dostępny w językach:
  Angielski

  Powiązane produkty Canon CONSOLE Image Control & Storage Software v1. 1

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  XL H1 HD CAMCORDER
  IMAGE. CONTROL. INTEGRATION.
  www. canondv. com

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  THE ULTIMATE HD CAMCORDER The High Definition era has arrived. Television (SMPTE 292M)/SD-SDI (SMPTE 259M) video output, production, movie-making, and every other video- Genlock input, and SMPTE time code input/output for content creation sector today demands a professional multi-camera shoots. Equipped with a Genuine Canon and affordable means of capturing superior-quality, 20x HD zoom lens, Total Image Control, selectable widescreen moving images. The solution is Canon’s frame rates, and sophi
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  THE ULTIMATE HD CAMCORDER Genuine Canon Optics Canon is a worldwide leader in designing and manufacturing lenses for professional photography and broadcast television. The XL H1’s 20x HD zoom lens with SuperRange Optical Image Stabilization leverages Canon’s decades of expertise and delivers HD and SD video images of stunning clarity. Native 16:9 HD CCDs The XL H1 features three 1/3” native 16:9 CCD's with 1. 67 million pixels (1440 x 1080) for each primary color. The result is outstanding reso
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  GENUINE CANON OPTICS The XL H1’s high-performance 20x HD zoom lens multi-coating for minimizing ghosting and veiling of leverages Canon’s decades of optical expertise. the image. Canon’s HD auto-focus algorithim delivers Featuring Canon’s XL lens mount, the XL H1’s 20x HD the accuracy users need. And two built-in Neutral lens provides a range from 38. 9mm* to 778mm, and Density (ND) filters provide added image control. The delivers the ultimate in clarity and image quality. Along 1/6 ND setting r
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  GENUINE CANON OPTICS DIGIC DV II Canon's exclusive next-generation DiG! C DV II HD Digital Signal Processing chip processes the HD signal at 1440 x 1080 with 4:2:2 color sampling. XL H1 has the ability, through dual processors, to simultaneously record video and still images. Digital still images can be recorded in either digital color space or video color space. Two Built-In Digital Still Cameras In addition to the capture and recording of motion video, the XL H1 can also capture digital sti
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  TOTAL IMAGE CONTROL Creating the perfect look requires total control over the image. The XL H1 provides Total Image Control of more than 23 variables, all independently adjustable. Gain Settings • -3dB, Auto, 0dB, +3db, +6dB, +12dB, and +18dB White Balance • The XL H1's electronic white balance process calibrates the picture for accurate color display in different lighting conditions (i. e., sunlight versus indoor incandescent). White balance modes include: • Auto (128 segment metering TTL) • In
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  TOTAL IMAGE CONTROL Horizontal Detail Frequency (HIGH, MIDDLE, LOW) • This adjusts the center frequency of the H detail. Horizontal/Vertical Detail Balance (-9 to +9) • This is for adjusting the horizontal/vertical percentage of detail correction. Coring (-9 to +9) • Adjusts the subtle noise components on the screen. Noise Reduction 1 (OFF, HIGH, MIDDLE, LOW) • This function is for activating noise reduction that cycles through the fields. The range of the noise reduction level can be select
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  CONNECTIVITY INPUTS & OUTPUTS CONNECTIVITY INPUTS & OUTPUTS Industry Standard Connection Terminals Interface Jacks • HD-SDI and SD-SDI [SMPTE 259 M, ITU-R BT. 656 • D-Connection Component Analog Video out, (optional upgrade)] output. The XL H1 provides 1080/60i and 480/60i (1080/50i and 576/50i uncompressed 1. 485 Gigabit output with 4:2:2 color sampling. with optional upgrade), • S-Video in/out • Genlock input. Synchronize a multi-camera, live-switched • Composite video in/out production enviro
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  CONNECTIVITY INPUTS & OUTPUTS / FRAME RATES & FORMATS FRAME RATES & FORMATS The XL H1’s production versatility begins with its capture formats. Frame rates and video formats include: 1080/60i (16:9) • 1080/30F (16:9) • 1080/24F (16:9) • *1080/50i (16:9) • *1080/25F (16:9) • *576/50i (16:9 or 4:3) • 576/25F (16:9 or 4:3) • 480/60i (16:9 or 4:3) • 480 30F (16:9 or 4:3) • 480 24F (2:3) TV mode (16:9 or 4:3) • 480 24F (2:3:3:2) film- • transfer mode (16:9 or 4:3) * Requires an optional upgrade ava
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  PROGRAM AUTO EXPOSURE These modes are designed for everyday shooting situations and for special circumstances. They include: • TV Mode “TV” stands for Time Value; in this mode the XL H1 automatically sets the lens aperture for a proper exposure based on the shutter speed that has been selected. • AV Mode “AV” stands for Aperture Value; in this mode the XL H1 automatically sets the shutter speed necessary for proper exposure when the aperture has been selected. • Manual Mode This mode provides
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  PROGRAM AUTO EXPOSURE / CUSTOM PRESETS / SKIN TONE DETAIL PROGRAM AUTO EXPOSURE / CUSTOM PRESETS / SKIN TONE DETAIL CUSTOM PRESETS Six Custom Presets (stored in the XL H1’s internal customized shooting; these keys can be retrieved as memory) lets users save Total Image Control choices for needed. Canon’s optional Console software provides later recall. An additional 20 Custom Presets can be additional Image Control via a laptop or desktop stored on an SD Memory Card or even be e-mailed for comp
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  TELEVISION NEWS MOTION PICTURES INDIE PRODUCTIO NOMENCLATURE 1 Stereo microphone 22 POWER dial 2 Stereo/Mono microphone selector 23 Focus selector 3Viewfinder 24 AF switch/ POSITION PRESET ON/SET switch 4 Focus lever 25 EXP. LOCK button 5 Eye cup 26 LENS RELEASE switch 6 Lens hood 27 SET button 7 Focus ring 28 IRIS dial/SELECT dial 8 Zoom ring 29 GAIN dial 9 ND filter operating ring 30 WHITE BALANCE dial 10 ND filter unlock button 31 END SEARCH button 11 STABILIZER ON/OFF switch 32 WHITE BALANCE
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  NOMENCLATURE NS COMMERCIALS MUSIC VIDEOS DOCUMENTARIES 43 Handle zoom lever 62 TC OUT terminal 44 Handle START/STOP control 63 HD/SDI terminal 45 Handle PHOTO button 64 GEN. LOCK terminal 46 PHONES LEVEL dial 65 Battery pack 47 phones terminal 66 BATTERY RELEASE button 48 HDV indicator, HDV/DV IN/OUT terminal, L terminal 67 Videocassette compartment 49 LINE/MIC switch 68 START/STOP button and Focus & 50 +48V switch Zoom preset controls 51 MIC ATT switch 69 PHOTO button 52 S
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  COMBINATION EVF/LCD VIEWFINDER XL H1 is equipped with a 2. 4” combination EVF/LCD viewfinder. This design allows precise viewing and LCD for distance viewing. Zebra Pattern Indication Lights An adjustable zebra pattern is provided from 70 to 100 IRE A warning illuminates to indicate non-standard shutter, gain, and status of record/pause. Black and White Mode The XL H1 viewfinder may be switched between color and Focusing Aides black & white to match a user’s personal preference. Accurate focus
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  COMBINATION EFV-LCD VIEWFINDER / CANON CONSOLE IMAGE CONTROL & STORAGE SOFTWARE CANON CONSOLE SOFTWARE Canon Console is an advanced next- shooting is done on location or in a studio. generation software product developed Console is simply and conveniently to address the creative needs of XL H1 arranged in two basic environments, the users. Combining traditional aspects of REC PANEL and the PLAY PANEL. All of a camera control unit or motion-picture- Console’s windows are contained in one of style
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  ACCESSORIES FU-2000 Color Viewfinder Unit Convenient for remote viewing, the FU-2000 connects to the color PROFESSIONAL ACCESSORIES viewfinder socket of the XL H1. It can also connect to the optional *20x Zoom Lens XL 5. 4-108mm f/1. 6-3. 5 L IS ZR-2000 Zoom Remote Controller for full remote viewing and control. • 20x professional L-series Fluorite zoom lens. • Zoom and focus presets. MA-300 Microphone Adapter • Super Range Optical Image Stabilization, (2) The MA-300 provides two additional XLR
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  SPECIFICATIONS / ACCESSORIES SPECIFICATIONS Power Supply: 7. 4 V DC (battery pack) Power Consumption: 7. 8W (recording with autofocus, HD 20x L IS Lens mounted, HD mode) Television System: HD High Definition Video (HDV) 1080/60i; SD EIA standard (525 lines, 60 fields) NTSC color signal Video Recording System: Rotary head, helical scanning, digital component recording; HDV High Definition Video 1080i; DV Consumer digital VCR SD system. Audio Recording System: HDV MPEG-1 audio layer 2/MPEG-2 audio
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  1-800-OK-CANON / WWW. USA. CANON. COM Canon U. S. A., Inc. One Canon Plaza Lake Success, NY 11042 Canon Canada, Inc. 6390 Dixie Road Mississauga Ontario L5T 1P7 Canada Canon Mexicana, S. de R. L. de C. V. Blvd. M. A. Camacho, No. 138, Pisos PB 15, 16 y 17 Col. Lomas de Chapultepec CP 11000, Mexico D. F., Mexico Canon Latin America, Inc. 703 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126 Canon HongKong Co., Ltd. 19/F., The Metropolis Tower 10 Metropolis Drive Hunghom, Kowloon, Hong Kong Specifications ar

  Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Canon Console Image Control And Storage Software V1 1

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Canon Console Image Control And Storage Software V1 1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Canon Console Image Control And Storage Software V1 1