Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000 to szczegółowe i profesjonalne narzędzie udostępniane przez firmę Cisco w celu zapewnienia klientom szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich funkcji i opcji związanych z konfiguracją i podłączeniem urządzenia. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania urządzenia, jak również wszystkich opcji konfiguracji i możliwości oferowanych przez urządzenie. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000 został stworzony z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu procesu konfiguracji i podłączania urządzenia, zapewniając użytkownikom możliwość wykonania zadań w szybki i łatwy sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000

Konfiguracja Kamer

TRYB KORYTARZOWY W KAMERACH BCS POINT

Tryb korytarzowy poprzez zwężenie horyzontalne obrazu umożliwia nam wydłużenie pola widzenia. Do zastosowania w monitorowaniu bram wjazdowych, korytarzy i wąskich pomieszczeń.

Konfiguracja Rejestratora

Dostęp zdalny

Oprogramowanie BCS Manager

DODAWANIE URZĄDZEŃ DO APLIKACJI bcS manager

Film jest dalszym ciągiem insturktażu pokazującego sposób konfiguracji i udostępniania połączenia P2P użytkownikom. Na nagraniu przedstawione jest również nadawanie uprawnień.

25

Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować
sterownik.
W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instalowania sterownika
oraz oprogramowania, przeczytaj ten “Podręcznik szybkiej konfiguracji” i wykonuj proste
instrukcje.

W celu uzyskania najnowszych sterowników oraz aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu
lub pytania, wejdź bezpośrednio ze sterownika do Centrum Rozwiązań Brother - Brother
Solutions Center lub idź do http://solutions. com
Przechowuj ten “Podręcznik szybkiej konfiguracji. ” na dostarczonym CD-ROM w wygodnym
miejscu dla szybkiego i łatwego przeglądania w każdym czasie.

Krok 1

Konfiguracja urządzenia

Krok 2

Instalowanie sterownika i
oprogramowania

Instalacja jest zakończona!

Ins

talow

anie

s

ter

own

ik

a i

op

ro

gr

am

o

w

ania

K

onf

igu

rac

ja

ur

ządz

eni

a

W

indow

®

Ma

c

OS

X

O

S

9.

1

-

9.

2

M

F

C

-215C

Podręcznik szybk

iej

konfiguracji.

25

Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować
sterownik.
W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instalowania sterownika
oraz oprogramowania, przeczytaj ten “Podręcznik szybkiej konfiguracji” i wykonuj proste
instrukcje.

W celu uzyskania najnowszych sterowników oraz aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu
lub pytania, wejdź bezpośrednio ze sterownika do Centrum Rozwiązań Brother - Brother
Solutions Center lub idź do http://solutions. com
Przechowuj ten “Podręcznik szybkiej konfiguracji. ” na dostarczonym CD-ROM w wygodnym
miejscu dla szybkiego i łatwego przeglądania w każdym czasie.

Krok 1

Konfiguracja urządzenia

Krok 2

Instalowanie sterownika i
oprogramowania

Instalacja jest zakończona!

In

s

talow

anie

ter

own

ik

a

i

op

ro

gr

am

o

w

ania

K

onf

ig

u

rac

ja

ur

ządz

eni

W

indow

®

Ma

c

OS

8

. 6 -

9.

2

X

DCP

-110C

Podręcznik szybk

iej

konfiguracji.

Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Cisco Mc4000