Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi Le55ec06au

Przy użytkowaniu Hitachi Le55ec06au należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Należy unikać kontaktu z elementami metalowymi i nie dotykać gorących powierzchni. Należy także unikać przegrzewania urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia. Ponadto, należy upewnić się, że wtyczka i kabel są w dobrym stanie, aby zapobiec wyładowaniom elektrycznym. Przy czyszczeniu urządzenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia. Należy także unikać używania silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi Le55ec06auNa ekranie [Settings] (Ustawienia) można sprawdzić stan aparatu i skonfigurować różne ustawienia.

 1. Puknij ikonę na ekranie startowym aplikacji.

  • Zostanie wyświetlony ekran [Settings] (Ustawienia).

Ustawienia

Na ekranie [Settings] (Ustawienia) dostępne są następujące ustawienia.

Wi-Fi Status (Stan sieci Wi-Fi):
Sprawdzanie stanu sieci Wi-Fi na smartfonie.
Login/Logout (Zaloguj/Wyloguj):
Logowanie i wylogowanie w usłudze theta360. com.
Connection (Połączenie):
Sprawdzanie połączenia między aparatem i smartfonem.
Transfer method (Metoda przesyłania):
Możesz wybrać, czy zdjęcia mają być zachowywane w aparacie podczas przesyłania ich do smartfona. Wybierz opcję [Copy] (Kopiuj), aby zachować zdjęcia w pamięci wewnętrznej po ich przesłaniu, lub opcję [Move] (Przenieś), aby po przesłaniu usunąć zdjęcia z pamięci wewnętrznej.

Przestroga

 • Podczas przesyłania zdjęć do smartfona ich rozmiar jest zmniejszany automatycznie. Wybierz opcję [Copy] (Kopiuj), aby zachować oryginalny rozmiar zdjęć.
 • Sleep Mode* (Tryb uśpienia):
  Ustawianie czasu, po którym aparat przechodzi w tryb uśpienia — Off/3 minutes/5 minutes/7 minutes (Wył. /3 minuty/5 minut/7 minut).
  Jeśli po przejściu aparatu w tryb uśpienia przez 5 minut nie zostaną wykonane żadne czynności, urządzenie wyłączy się.
  Change Password* (Zmień hasło):
  Hasło do sieci Wi-Fi połączonego aparatu można zmienić, wykonując następujące czynności:

  1. Wprowadź nowe hasło (co najmniej 8 znaków) i puknij przycisk [Change Password] (Zmień hasło) u dołu ekranu.

   * Dozwolone są jednobajtowe znaki alfabetu angielskiego, cyfry i symbole (bez spacji).

  2. Po pomyślnej zmianie hasła naciśnij przycisk sieci bezprzewodowej na aparacie, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

  3. Przed zmianą hasła w ustawieniach sieci Wi-Fi na smartfonie usuń dane rejestracyjne aparatu.

  4. Wprowadź nowe hasło w ustawieniach sieci Wi-Fi na smartfonie i połącz się z aparatem.

  Uwaga

 • Należy pamiętać, że nie będzie już można użyć poprzedniego hasła.
 • Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk resetowania u dołu aparatu, aby przywrócić hasło domyślne.
 • Camera version* (Wersja aparatu):
  Sprawdzanie wersji oprogramowania wewnętrznego aparatu.
  App version (Wersja aplikacji):
  Sprawdzanie wersji aplikacji.
  Twitter:
  Ustawianie konta w serwisie Twitter.
  Tumblr:
  Ustawianie konta w serwisie Tumblr.

  * Ustawienia można sprawdzać i zmieniać tylko wtedy, gdy aparat jest połączony ze smartfonem.

  Produkty i usługi Hitachi EU

  Pomaganie klientom w transformacji do ery internetu rzeczy

  Stymulowanie innowacji społecznych

  Dostarczanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania społeczne

  Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi Le55ec06au

  Bezpośredni link do pobrania Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi Le55ec06au

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przestrogi dotyczące użytkowania Hitachi Le55ec06au