Uwaga techniczna Frigidaire Cfes365es3

Frigidaire CFES365ES3 to zaawansowana technicznie lodówka marki Frigidaire. Jest to klasyczny model lodówki z chłodziarką umieszczoną na górze i zamrażarką na dole. Ponadto lodówka wyposażona jest w technologię FreshSeal, która ma na celu utrzymanie świeżości składników. Model ten jest również energooszczędny, ponieważ zużywa mniej energii niż tradycyjne lodówki. Ponadto wyposażony jest w system czyszczenia automatycznego, który zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów i utrzymuje wnętrze lodówki w czystości. Zawiera również system filtrowania wody, który usuwa szkodliwe składniki i zapewnia świeżą, smaczną wodę.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga techniczna Frigidaire Cfes365es3

Jak samodzielnie wykonać grzejnik elektryczny?

Do wykonania grzejnika elektrycznego potrzebne są:

 • grzejnik centralnego ogrzewania wraz z fabrycznym wyposażeniem
 • grzałka elektryczna wraz z fabrycznym wyposażeniem
 • koncentrat niezamarzający ERAL-IP
 • Woda destylowana
 • Uwaga techniczna:

  Elementy zaślepiające (korki, odpowietrzniki), w które fabrycznie wyposażony jest grzejnik przeznaczone są do montażu w instalacji centralnego ogrzewania, w przypadku samodzielnego zalewania grzejnika należy zakupić dodatkowe zaślepiające korki grzejnikowe ½ cala.

  Dodatkowo należy zaopatrzyć się w następujące akcesoria:

 • Lejek
 • mata gumowa lub inne zabezpieczenie podłoża w celu jego ochrony w przypadku niekontrolowanego rozlania preparatu
  1. naczynie o odpowiedniej pojemności, które posłuży do przygotowania mieszaniny koncentratu ERAL-IP z wodą destylowaną
   1. podstawka, na której postawiony zostanie grzejnik tak, aby wkręcona grzałka podczas zalewania nie dotykała podłoża
    1. Rękawice i okulary ochronne
    2. Krok 1

     W naczyniu o odpowiedniej pojemności przygotuj czynnik grzewczy. W tym celu rozcieńcz koncentrat ERAL IP w odpowiedniej ilości wody destylowanej zgodnie z tabelą rozcieńczeń znajdującą się na opakowaniu koncentratu oraz pojemnością wodną zalewanego grzejnika (patrz etykieta grzejnika i materiały informacyjne producenta). Dobrze wymieszaj przygotowany roztwór w całej jego objętości.

     Uwaga: Pamiętaj, że koncentrat ERAL IP jak również przygotowany na jego bazie wodny roztwór są związkami chemicznymi, dlatego zalecamy, aby wszelkie czynności związane z przygotowywaniem roztworu, napełnianiem grzejnika jak również rozgrzewaniem wykonywać z zastosowaniem okularów oraz rękawic ochronnych.

     Krok 2

     • Przygotuj grzejnik centralnego ogrzewania oraz grzałkę elektryczną wraz z ich fabrycznym wyposażeniem
    3. Przygotuj odpowiednie narzędzia wskazane w instrukcji montażu grzejnika i grzałki oraz pozostałe akcesoria pomocnicze
    4. Krok 3

     Sprawdź typ grzejnika. Jeżeli posiadasz grzejnik z fabrycznie zaślepionymi przyłączami w górnej części kolektorów przejdź do kroku 3b, jeżeli posiadasz model bez zaślepionych przyłączy przejdź do kroku 3a. (patrz rys. nr. 1)

     Wyjaśnienie: kolektor - pionowy element korpusu grzejnika.

     Rysunek nr. 1

     Krok 3a

    5. przygotuj grzejnik centralnego ogrzewania, przeznaczony do zalania płynem
    6. w jedno z dolnych przyłączy gwintowanych kolektora wkręć korek zaślepiający
    7. w drugie z dolnych przyłączy w sąsiednim kolektorze wkręć grzałkę elektryczną
    8. Wkręcając grzałkę stosuj zasady montażu podane w jej instrukcji obsługi, dzięki czemu uzyskasz właściwe uszczelnienie podłączenia (nie dokręcaj grzałki trzymając za jej obudowę! (patrz rys. 2)

    9. górne przyłącza gwintowane na szczytach kolektorów pozostaw otwarte
    10. przygotuj podstawę na której będziesz mógł postawić stabilnie grzejnik (patrz rys. 3)
    11. postaw grzejnik na podstawie otwartym przyłączem skierowanym ku górze, tak aby wkręcona grzałka nie dotykała podłoża. Niedozwolone jest stawianie grzejnika na obudowie grzałki podczas jego napełniania.
    12. grzejnik w czasie zalewania musi znajdować się w pozycji pionowej
    13. Rysunek nr. 2

     Rysunek nr. 3

     Krok 3b

     W przypadku wersji grzejnika z fabrycznie zaślepionymi podłączeniami na szczytach kolektorów:

    14. wkręć odpowietrznik w otwór zlokalizowany w tylnej części grzejnika. Ustaw odpowietrznik w pozycji zamkniętej
    15. jeżeli grzejnik posiada przyłącza boczne, zaślep je korkami
    16. wkręć grzałkę w jedno z wolnych dolnych przyłączy gwintowanych. Wkręcając grzałkę stosuj zasady montażu podane w jej instrukcji obsługi, dzięki czemu uzyskasz właściwe uszczelnienie podłączenia (nie dokręcaj grzałki trzymając za jej obudowę!
    17. (patrz rys. 2)

    18. drugie z przyłączy w sąsiednim kolektorze pozostaw otwarte
    19. ustaw stabilnie grzejnik w pozycji pionowej otwartym przyłączem i grzałką skierowanymi ku górze.
    20. Uwaga: Niedokładne dokręcenie grzałki spowoduje wyciek cieczy z grzejnika podczas jego napełniania lub użytkowania. Ciecz która w skutek wycieku dostanie się do obudowy grzałki może spowodować zwarcie. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo podczas napełniania oraz rozgrzewania grzejnika uważnie obserwuj miejsce podłączenie grzałki z grzejnikiem. W przypadku stwierdzenia wycieku należy natychmiast przerwać czynności i uszczelnić prawidłowo podłączenie.

     Krok 4

     Poprzez otwarte górne przyłącze grzejnika wlewaj powoli przygotowaną wcześniej mieszaninę koncentratu ERAL IP z wodą destylowaną, do momentu, gdy lustro cieczy znajdzie się na krawędzi ostatniego poziomego elementu korpusu grzejnika, który musi pozostać pusty (patrz rys. 4).

     Wyjaśnienie: Poziomy element korpusu grzejnika – rurka lub kształtownik o przekroju prostokątnym bądź kwadratowym.

     Sugestia:

     Aby łatwiej zlokalizować poziom cieczy w grzejniku oświetl wnętrze grzejnika przy pomocy latarki. 4

     Celem usunięcia pęcherzyków powietrza, które mogą pozostać wewnątrz korpusu grzejnika podczas wypełniania go cieczą, należy okresowo przerwać napełnianie i poruszyć kilkukrotnie korpusem grzejnika na boki. Po tej operacji należy przechylić grzejnik lekko na bok, w stronę otwartego przyłącza i obserwować czy na powierzchni cieczy pojawiają się pęcherzyki powietrza. Jeżeli powietrze nie wydostają się można kontynuować napełnianie. Czynność należy powtarzać kilkukrotnie aż do całkowitego napełnienia grzejnika. Nieusunięte pęcherzyki powietrza mogą spowodować nierównomierne nagrzewanie się grzejnika w trakcie jego użytkowania.

     Należy uważać aby wykonując ww. operacje nie rozlać płynu. Rozlany i nie usunięty płyn może uszkodzić powłokę lakierniczą grzejnika, jak również podłoże, na którym jest wykonywana czynność napełniania.

     Krok 5

     Jeżeli posiadasz grzejnik z fabrycznie zaślepionymi przyłączami w górnej części kolektorów przejdź do kroku 5b, jeżeli posiadasz model bez zaślepionych przyłączy przejdź do kroku 5a.

     Krok 5a

    21. odpowiednio napełniony grzejnik ustaw stabilnie w pozycji pionowej. Przyłącza przez które wlewany był płyn pozostaw otwarte
    22. wtyczkę grzałki podłącz do gniazdka elektrycznego
    23. włącz grzałkę i nastaw ją na maksymalną temperaturę pracy
    24. odczekaj nie mniej niż 1 godzinę, do momentu całkowitego rozgrzania się płynu oraz ustabilizowania się temperatury na całej powierzchni grzejnika. Ze względu na występowanie zjawiska rozszerzalności cieplnej cieczy, płyn podczas rozgrzewania zwiększy swoja objętość i wypełni część grzejnika, która nie została zalana
    25. podczas rozgrzewania napełnionego grzejnika zachowaj szczególną ostrożność, gdyż w przypadku zbyt dużej ilości płynu może on wylać się przez otwarte przyłącza. W takich przypadkach należy na bieżąco usuwać jego nadmiar, używając np. strzykawki (uwaga, bezpośredni kontakt z rozgrzanym płynem może powodować oparzenia)
    26. wyłącz grzałkę i nie czekając, aż grzejnik ostygnie sprawdź poziom płynu. Lustro cieczy w prawidłowo napełnionym i rozgrzanym grzejniku powinno znajdować się nieznacznie poniżej dolnej krawędzi gwintu przyłącza, a ostatni element poziomy grzejnika wypełniony płynem
    27. w przypadku, kiedy po rozgrzaniu grzejnika płynu jest zbyt mało lub zbyt dużo, należy go odpowiednio dolać lub odlać doprowadzając lustro cieczy do odpowiedniego poziomu
    28. w przypadku dolania płynu rozgrzej ponownie grzejnik i gdy zachodzi taka potrzeba usuwaj na bieżąco nadmiar płynu doprowadzając lustro cieczy do właściwego poziomu
    29. po prawidłowym zalaniu grzejnika cieczą, nie czekając aż ostygnie, zaślep otwarte przyłącza korkami
    30. grzejnik elektryczny jest gotowy do użytku.
    31. Krok 5b

    32. po napełnieniu grzejnika zaślep szczelnie korkiem otwarte przyłącze, przez które dozowany był płyn
    33. odwróć grzejnik i postaw na podstawie w pozycji pionowej, grzałką skierowana do dołu.
    34. Niedozwolone jest stawianie grzejnika na obudowie grzałki.

    35. wyłącz grzałkę i nie czekając, aż grzejnik ostygnie sprawdź temperaturę najwyższego elementu poziomego grzejnika, jeżeli element ten jest zimny lub częściowo zimny należy dolać płynu do korpusu grzejnika
    36. w tym celu odwróć ponownie grzejnik grzałką do góry, odkręć korek i dolej płynu.
    37. Uwaga: Płyn w rozgrzanym grzejniku znajduje się pod ciśnieniem, dlatego odkręcając korek należy robić to powoli pozwalając, aby nagromadzone powietrze wydostało się z grzejnika. Zbyt gwałtowne odkręcenie korka może spowodować jego wystrzelenie w stronę osoby odkręcającej oraz gwałtowne wydostanie się na zewnątrz gorącego płynu, co grozi poparzeniem.

    38. Lustro cieczy w prawidłowo napełnionym i rozgrzanym grzejniku powinno znajdować się nieznacznie poniżej dolnej krawędzi gwintu przyłącza, a ostatni element poziomy grzejnika wypełniony płynem.
    39. Po uzupełnieniu poziomu cieczy zaślep otwarte przyłącze korkiem
    40. Uwaga: Rozgrzany płyn jest gorący!, celem uniknięcia poparzeń używaj rękawic gumowych, chroń również wzrok używając okularów ochronnych. Podczas czynności związanych z przygotowaniem roztworu, dozowaniem oraz rozgrzewaniem zaleca się aby w pobliżu nie znajdowały się dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej.

     Pamiętaj! :

     Właśnie zamieniłeś grzejnik centralnego ogrzewania w urządzenie elektryczne, jeżeli chcesz go bezpiecznie użytkować koniecznie! zapoznaj się z instrukcją użytkowania suszarek elektrycznych cieczowych udostępnionej do pobrania na stronie internetowej firmy Instal

     Projekt: www. niezawodny. pl

  więcej
  o firmie

  poznaj naszą historię

  Wagi techniczne laboratoryjne znajdują szerokie zastosowanie zarówno w laboratorium jaki na produkcji. Wytrzymałe i precyzyjne wagi doskonale sprawdzają się jako kontrolne wagi technologiczne w celu zapewnienia doskonalej jakości oferowanych produktów.

  ...

  KERN PCB - waga techniczna

  Wagi laboratoryjne serii PCB firmy KERN. Układ wagowy - belka tensometryczna. Kalibracja zewnętrzna. Brak legalizacji. Opcjonalnie złącze RS232 lub USB

   

  RADWAG WLC/C/2 - waga techniczna Wagi techniczne serii WLC C/2 firmy RADWAG. Czas stabilizacji pomiaru ~ 3 sekundy. Kalibracja wewnętrzna. Opcjonalnie legalizacja.

  RADWAG WLC - waga techniczna Wagi techniczne serii WLC firmy RADWAG. pl/precyzyjna-waga-laboratoryjna-pm-4y-z-dotykowym-wyswietlaczem">KERN FKT - waga techniczna z dużym panelem dotykowym Waga techniczna KERN FKT z dużym panelem dotykowym, opcjonalnie z legalizacją. Duże zakresy ważenia. Programowane wyjścia pozwalające na podłączenie przekaźników, lampek itp. pl/vibra-hjr-sr-waga-precyzyjna-nierdzewna-z-kalibracja-wewnetrzna">KERN DS - waga magazynowa platformowa

  Waga przemysłowa DS firmy KERN. Duży wyświetlacz LCD. Miernik wagowy na kablu. Szalka nierdzewna. Idealna do ważenia dużych ciężarów z wysoką dokładnością. Wybrane modele opcjonalnie z legalizacją. pl/waga-precyzyjna-wlc-x2-radwag">RADWAG WLC. X2 - waga precyzyjna Wagi precyzyjne serii WLC firmy RADWAG. Czas stabilizacji pomiaru ~ 2 sekundy. 5-calowy wyświetlacz dotykowy. Możliwość personalizacji wyświetlacza, poprzez liczne widgety.

  Różnorodny wybór zakresów pomiarowych oraz działki odczytowe pozwolą dopasować parametry wagi praktycznie dla każdego użytkownika. Wybrane wagi występują również w wersji z legalizacją co pozwala na zastosowanie wag technicznych również do kontroli towarów paczkowanych czy rozliczeń handlowych.

  Wagi techniczne laboratoryjne elektroniczne - Axis, Kern, Ohaus, Radwag. Oferujemy w naszym sklepie internetowym moga. pl wagi techniczne OHAUS, wagi techniczne AXIS, wagi techniczne KERN, wagi techniczne CAS oraz wagi techniczne RADWAG. Są to wagi techniczne laboratoryjne. Znajdują one zastosowanie w laboratorium jako sprzęt laboratoryjny oraz wyposażenie laboratorium. Wagi techniczne, jakie Państwu proponujemy są nowoczesne i korzystają z najlepszych technologii.

  TN060: nowe formanty wspólne systemu Windows | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  Uwaga techniczna Frigidaire Cfes365es3

  Bezpośredni link do pobrania Uwaga techniczna Frigidaire Cfes365es3

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwaga techniczna Frigidaire Cfes365es3